Newsletter

img SSL

Sekretesspolicy

Vi har ett bruk att ta hänsyn till alla som besöker vår sida med medlen. Den här sekretesspolicy underförstår typ av information som är möjligt att uppkomma här och användelse av den. Det finns läge som kommer att föra undervisning Er om informationsanvändning och korrekthetskontroll av Er och överlämnande av det till oss med hjälp av försida och reklam samt det är möjligt att skicka begäran till oss att ta bort Er information.

Privat identifikation:

När Ni är på en av våra sidor eller olka annonser, vi brukar inte samla ihop information om Er, men om det finns önskan Ni kan göra det. Ni kan lämna Er telefonnummer, e-post, adress samt namn.

Privat identifitieringsinformation användelse:

Det är möjligt att placera och hantera Er privat information för att förbättra vår tjänst för Ni och syssla med allting som Ni behöver. Det spelar också mycket viktig roll i samband med att kontakta oss. Vi garanterar att vår service kommer inte att sprida Er privat information eller sälja det till tredje parter. Det kan bara meddelas till agenter och kurirer som sysslar med Er beställning. Ni kan tro och lita på oss i alla situationer som händer.